OBJECTIUS :

• Conèixer la boca, i els seus components (dents, llengua, saliva,etc..)
• Prevenció : prendre consciència que cal cuidar-los per no tenir malalties com la càries, gingivitis o periodontitis.
• Saber quins són els aliments que son “bons” per a les dents i quins no.
• Aprendre a raspallar correctament les dents. Desenvolupar l’habilitat manual del raspallat.
DINÀMICA: NORMALMENT AL MIGDIA (DESPRÉS DE DINAR)

1. Explicació de qui som, què fem i que hi ha dins la boca.
a. Material : fantomes o bé audiovisual
b. Duració : 10-15 minuts.

2. Activitat dinàmica :
a. Cadascú porta el seu raspall (sense pasta) i ens raspallem les dents i llengua, i ajudem a trobar quina és la millor manera de fer-ho de forma individual.
b. Si el grup i les instal•lacions ho permeten podem fer una tinció de placa. (opcional)
c. Si el grup ho permet treballem amb dos plafons (dent contenta/dent trista) i diferents icones (2 o 3 per participant) per enganxar-les al plafó corresponent:
i. Dent sana : raspall, fluor, pa, etc…
ii. Dent malalta : caramels, sense higiene etc…