Infants

La primera visita al dentista normalment es fa cap als 6 anys, quan el nen presenta problemes en l’erupció d’una dent definitiva. A Roura Brau Odontologia afirmem que les revisions de salut bucodental s’han de fer de manera periòdica afavorint així un correcte aprenentatge de bons hàbits higiènics i alimentaris.

Una altre raó que a Roura Brau Odontologia considerem important per fer una visita de seguiment en aquestes edats (de 6 a 10 anys) és que els infants comencen la primera fase de recanvi dental acompanyada de l’erupció dels primers queixals definitius que en la majoria d’ocasions no donen problemes. Això fa que els nens i els seus pares no sòn conscients que hi ha queixals definitius i aquests sòn els que a la llarga tenen més prevalença de patologia.

El nostre consell és controlar el recanvi, el creixement dels maxil·lars i la salut bucodental cada 6 mesos.