Per què s’ha de fer una primera visita?

La primera visita és el primer contacte que tenim amb el pacient durant el qual es realitza la recollida de tota la informació que ens pot ser útil pel diagnòstic, objectius, pla de tractament i pla de prevenció adequat al pacient i a la seva edat.

En la primera visita realitzem:

  • Un qüestionari de salut.
  • Una entrevista personal.
  • Una exploració extraoral i intraoral, amb una sèrie de registres necessaris segons cada cas per valorar detingudament les patologies (com fotografies, radiografies o models de guix).
  • Una adequació del medi oral amb els següents procediments: instruccions d’higiene oral, l’aplicació d’agents antimicrobians en els casos necessaris, instruccions nutricionals, fluorteràpia i tractaments en cas d’urgència.

En el cas que el pacient disposi d’alguna radiografia de la zona bucal, llistat de medicació i/o informes mèdics sobre l’estat de salut general o bucodental, agraïm que ens ho portin en aquesta visita per facilitar la recollida de dades.

Gràcies a una primera visita complerta, podem informar detalladament sobre l’estat de salut bucodental del pacient i les seves conseqüències en el desenvolupament del nen.

Coneixent tota la informació facilitada, és el tutor qui ha de decidir si vol ser atès pel nostre equip.