SRA. TAMARA LAVADO I BERMEJO

  • Responsable de l’atenció al pacient.
  • Atenció telefònica.
  • Gestió d’agenda.
  • Planificació i assessorament.
  • Responsable de tallers de prevenció tan interns com externs (escoles, llars d’infants,…): educació infantil, juvenil.
  • Responsable de coordinació amb proveïdors, laboratoris  i compres.
  • Curs “Los componentes de la saliva y sus funciones en la correcta salud bucal”, juny 2014.
  • “Curso intensivo en Gestión Clínica y Atención al Paciente”, maig 2014, València.
  • Curs de Suport Vital Bàsic + DEA (Abril 2014, Girona).
  • Assistent assídua a cursos de formació continuada en l’àmbit de l’odontologia. Actualització de coneixements.