SRA. MAR BARBA I VIDAL

  • Llicenciada en Magisteri d’Educació Especial i Llengua Estrangera anglès per la Universitat de Barcelona.
  • Màster en Psicopedagogia.
  • Postgrau en Llengua de Signes.