SRA. CECILIA IANNUZZI I TEJERINA

  • Auxiliar clínica
  • Gestió de material
  • Responsable del procés d’esterilització dels materials
  • Responsable del magatzem
  • Responsable del control de medicació
  • Curs “Los componentes de la saliva y sus funciones en la correcta salud bucal”, abril 2015
  • “Curs sobre la higiene de mans durant l’atenció sanitària”, desembre 2014
  • Assistent assídua a cursos de formació continuada en l’àmbit de l’odontologia. Actualització de coneixements.