DR. OCTAVI CAMPS I FONT

  • Llicenciat en Odontologia per la Universitat de Barcelona, premi de llicenciatura 2012.
  • Col•legiat número COEC 6163.
  • Odontòleg general, l’essència de la seva carrera professional és l’atenció odontològica integral del pacient adult.
  • Actualment cursant Màster en Cirurgia Bucal a la Universitat de Barcelona.
  • Col•laborador habitual a Roura Brau Odontologia.
  • Membre de la SECIB i SEPA.
  • Assistent assidu a cursos de formació continuada en l’àmbit de l’odontologia. Actualització de coneixements.